powrót

Regulamin

REGULAMIN CENTRUM TAŃCA SWING

Zajęcia dla dzieci prowadzone są w systemie całorocznym, dla młodzieży w systemie semestralnym, a dla dorosłych w systemie dwumiesięcznym.
Minimalna ilość uczestników w grupie -12, maksymalna - 30.

W zajęciach mogą brać udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia.


Opłaty dokonuje się w biurze lub na konto:
Centrum Tańca Swing s.c. Łomianki, ul. Równoległa 22a
nr konta: 69 8009 0007 0012 2454 2001 0001

prosimy o okazanie dowodu wpłaty przed zajęciami.

W przypadku  rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu Centrum Tańca nie zwraca wniesionej opłaty.


Opłata za cały miesiąc (4 lub 8 spotkań) jest po pierwszych zajęciach, a brak opłaty miesięcznej powoduje opłatę za każde następne zajęcia dla dzieci i młodzieży 35 zł, dla dorosłych 45 zł.
Jeżeli w zajęciach bierze udział rodzeństwo, to druga osoba ma 50% zniżki.

Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Centrum Tańca Swing i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

Za bezpieczeństwo dzieci poza salami tanecznymi, odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

Właściciele i pracownicy Centrum nie odpowiadają za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników na terenie Centrum.


Na salę taneczną wchodzi się tylko w obuwiu zmiennym, a może to być obuwie taneczne, wyjściowe lub sportowe – przeznaczone tylko do zajęć.


Na terenie Centrum Tańca Swing obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.